Delkom Group Sp. z o.o. właściciel Śląskie Centrum Komputerowe || tel.: (32) 270 24 15 || sklep@slaskiecentrumkomputerowe.pl ||
ul. Dworcowa 20, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
|| NIP 6312500425

Oferta dla Edukacji

Dział handlowy

Informacje handlowe, faktury, przesyłki

E: sklep@slaskiecentrumkomputerowe.pl
T: +48 32 270 24 15

 

Dział techniczny

Informacje techniczne, gwarancja, wymiany itp.

E: dzial.techniczny@slaskiecentrumkomputerowe.pl
T: +48 32 270 24 15
   

Sklep w Gliwicach Sklep w Białymstoku
Gliwice 44-100, ul. Dworcowa 20 Białystok 15-888, ul. Wyszyńskiego 6A lok 24
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota i Niedziela: nieczynne
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota i Niedziela: nieczynne
T. +48 32 270 24 15
T. +48 32 270 24 15O% VAT dla Szkół

Informacje oraz pliki do pobrania

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 stawkę 0% stosuje się dla dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze) oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0% podlegają tylko towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie ART. 83 UST. 1 PKT 26 ustawy

Poz.

Nazwa towaru

1.

Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych

2.

Drukarki

3.

Skanery

4.

Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)

5.

Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Obniżoną 0 % stawkę VAT do sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół (w tym szkół wyższych) i przedszkoli stosuje się po spełnieniu następujących warunków:

1. Po otrzymaniu zamówienia od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy
 
Zamówienia podpisanego przez zamawiającego. - plik DOC 

Zamówienia podpisanego przez zamawiającego. - plik PDF

2. Po otrzymaniu od zaświadczenia wydanego przez organ prowadzący placówkę oświatową (także w trzech egzemplarzach). Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.

Zaświadczenie podpisane przez organ założycielski. - plik DOC

Zaświadczenie podpisane przez organ założycielski. - plik PDF

 


Newsletter


Dowiedz się o różnych ofertach i promocjach!

Nasze atuty


Szybka dostawa
14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności