Delkom Group Sp. z o.o. właściciel Śląskie Centrum Komputerowe || tel.: (32) 270 24 15 || sklep@slaskiecentrumkomputerowe.pl ||
ul. Dworcowa 20, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
|| NIP 6312500425

Gwarancja

Gwarancja producenta

Produkty w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana. Daje to jednak pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu. Jeżeli otrzymasz kartę gwarancyjną bez pieczątki prosimy o kontakt.

Warunki gwarancji

 1. Sklep Internetowy ŚląskieCentrumKomputerowe.pl udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu. Czas trwania umowy gwarancyjnej określony jest w karcie gwarancyjnej dołączonej razem z zakupionym towarem.
 2. Firma ŚląskieCentrumKomputerowe.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się bezpłatnie usuwać wady fizyczne sprzętu ujawnione w czasie trwania gwarancji w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego artykułu do serwisu. W wypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych podzespołów z zagranicy lub odesłania sprzętu do producenta, termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu.
 3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego w okresie gwarancyjnym, jest dostarczenie kopii oryginalnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej (zawierającej oznaczenie artykułu, datę sprzedaży, czas trwania gwarancji, pieczęć oraz podpis sprzedawcy - podpis nabywcy) oraz zgodność numerów seryjnych sprzętu z danymi zawartymi na karcie gwarancyjnej.
 4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do punktu serwisowego w opakowaniu umożliwiającym jego bezpieczny transport (opakowanie nie musi być oryginalne) wraz ze wszystkimi dodatkami: przewody, instrukcje, dołączone oprogramowanie itp. Niedostarczenie w/w komponentów może być powodem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Koszty dostarczenia sprzętu do siedziby firmy ŚląskieCentrumKomputerowe.pl Sp. z o.o. przy ulicy Dworcowej 20 w Gliwicach ponosi kupujący. Koszty związane z dostarczeniem wadliwego produktu do serwisu oraz jego odbioru po wykonaniu naprawy, ponosi firma ŚląskieCentrumKomputerowe.pl.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego sprzętu dokładny opis zgłaszanej wady (jej zewnętrzne przejawy, przeciętny czas, po którym zazwyczaj występuje, środowisko pracy), jak również dane kontaktowe osoby korzystającej z urządzenia, w celu umożliwienia uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji.
 6. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamowany sprzęt zostaje przyjęty do punktu serwisowego za potwierdzeniem (rewersem), który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu jest potwierdzenie nadania przesyłki. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, zgłaszając wadliwy sprzęt do serwisu, Reklamujący zobowiązany jest podać dokładne dane adresowe na które sprzęt ma zostać odesłany po usunięciu usterki.
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, eksploatacji, transportu i przeładunku, konserwacji sprzętu, używania nie zalecanych przez producenta podzespołów, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, jak również uszkodzeń, których przyczyną było użytkowanie posiadanego przez użytkownika oprogramowania.
 8. Firma ŚląskieCentrumKomputerowe.pl nie gwarantuje poprawnej pracy zakupionego podzespołu z oprogramowaniem użytkownika; w wypadku oprogramowania dostarczanego wraz z podzespołem, gwarancją objęty jest tylko nośnik, na którym dokonano jego zapisu.
 9. Firma ŚląskieCentrumKomputerowe.pl nie gwarantuje poprawnej współpracy i kompatybilności nabytego podzespołu z pozostałymi komponentami będącymi w posiadaniu użytkownika pochodzącymi z firm trzecich.
 10. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji w przypadku: zerwania lub uszkodzenia plomb zabezpieczających oraz numerów seryjnych sprzętu napraw, przeróbek i ingerencji dokonanych przez osoby nieupoważnione przez serwis firmy, ŚląskieCentrumKomputerowe.pl użytkowania, przechowywania i transportu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, ułamań, wgnieceń, zarysowań itp.)
 11. Firma ŚląskieCentrumKomputerowe.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ekspertyzy reklamowanego towaru.
 12. Firma ŚląskieCentrumKomputerowe.pl nie odpowiada za ewentualne straty powstałe w wyniku awarii nabytego sprzętu (awarię urządzeń współpracujących, utratę danych zgromadzonych na nośnikach itp.).
 13. Wszelkie czynności usługowo - konserwacyjne: czyszczenie, regulacja, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja i konfiguracja oprogramowania wykonywane są odpłatnie.
 14. Gwarancja 12-miesięczna na sprzęt poleasingowy obowiązuje tylko w przypadku serwisowania i konserwacji sprzętu w naszym serwisie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, potwierdzonej stosownym protokołem/ fakturą z wykonanych czynności.
 15. Baterie znajdujące się w notebookach poleasingowych nie podlegają gwarancji - są one używane i sprawne zgodnie z opisem znajdującym się przy produkcie
 16. Zlecający naprawę dostarcza sprzęt do serwisu na własny koszt, także w czasie trwania gwarancji.

Newsletter


Dowiedz się o różnych ofertach i promocjach!

Nasze atuty


Szybka dostawa
14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności